گردونه ی malzoomat
malzoomat (تبلیغ)

لیفت مگنت(مگنت دستی)

دستگاه جابجایی مقاطع فلزی با تکنولوزی اهنرباهای دائم(2 تا 5 سال گارانتی) در ظرفیت های 100 کیلوگرم تا 3 تن پاسخگویی:02634585660 بیشتر ..

 |